2016 TOURNAMENT SKINS

Link to 2015 TOURNAMENT SKINS

Played: 31 Dec Fred Enke Nassau Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 7 Jan
Craig Bauley GROSS # 1, # 9 Bong Capati NET # 2
Phil White GROSS # 8 Stephen Hepner NET # 4
Ronny Shattuck GROSS # 12 Mike Capati NET # 6
Patric Giclas GROSS # 14 Craig Bauley NET # 9
Terry Kirchoffner GROSS # 15 Patric Giclas NET # 14
Chris Perry GROSS # 18 Terry Kirchoffner NET # 15
Played: 24 Dec Dell Urich Low Net Flighted Ty Welsh 867-3680 Posted: 26 Dec
Ben Bradford GROSS # 2 Phil White NET # 6
Phil White GROSS # 6, # 12, # 18 John Andrew NET # 9
      Butch Swindle NET # 11
Played: 17 Dec Fred Enke LG/LN Flighted John Royer 730-8447 Posted: 19 Dec
Justin Kent GROSS # 3 Carlton Branford NET # 2
Craig Summers GROSS # 12 Jim Knutson NET # 16
Played: 10 Dec Silverbell Quota Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 11 Dec
Craig Bauley GROSS # 3 Nick Ehret NET # 1
John Ferenchak GROSS # 5, # 15 Craig Bauley NET # 3
Tom Branham GROSS # 11 John Coursey NET # 9
Steve Tilden GROSS # 12 Steve Tilden NET # 10, # 12
      Tom Branham NET # 11
      Tom Owens NET # 14
Played: 4 Dec Fred Enke Ryder Best Ball John Post 360-7037 Posted: 8 Dec
John Ferenchak GROSS # 3, # 13 Royer/Knutson NET # 10
Jacob Barnes GROSS # 8, # 11 Vossler/Runions NET # 12
Ben Bradford GROSS # 18 Ferenchak/Ehret NET # 13
Played: 3 Dec Fred Enke Ryder Alt Shot John Post 360-7037 Posted: 8 Dec
Bauley/Summers GROSS # 1 Coursey/Mazza NET # 1, # 13
Coursey/Mazza GROSS # 2 Lightfoot/Pilling NET # 3, # 8
Adler/Kent GROSS # 9 Locke/Ellison NET # 5
      Adler/Kent NET # 9
Played: 27 Nov Fred Enke Low Net Flighted Steve Tilden 245-8740 Posted: 28 Nov
Steve Tilden GROSS # 2 Steve Tilden NET # 2
Craig Summers GROSS # 3 Richard Dutcher NET # 3
Bubs Adler GROSS # 5, # 12 Butch Swindle NET # 7
John Post GROSS # 6 Richard Dutcher NET # 9
Ben Bradford GROSS # 17 Ben Bradford NET # 17
Ty Welsh GROSS # 18 Ty Welsh NET # 18
Played: 20 Nov Del Lago Quota Flighted Steve Tilden 245-8740 Posted: 25 Nov
Mike Capati GROSS # 2, # 14, # 16 Mike Capati NET # 2, # 14, # 16
Guy Welsh GROSS # 4 Guy Welsh NET # 4
Pat O'Donnell GROSS # 5 Joe Pilling NET # 13
Matt Nelson GROSS # 6, # 18 Duane Fifer NET # 17
Joe Pilling GROSS # 13 Bob St. Clair NET # 18
Played: 12 Nov Fred Enke LG/LN Flighted Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 22 Nov
Alvin Capati GROSS # 4 Rod Vakoc NET # 1
Monte Branham GROSS # 5 Alvin Capati NET # 4
Ronny Shattuck GROSS # 9 Ken Hyland NET # 8
Alvin Capati GROSS # 11 OC Wilson NET # 12
OC Wilson GROSS # 12 Duane Fifer NET # 13
Jim Knutson GROSS # 16 Jim Knutson NET # 16
Bong Capati GROSS # 16 Bong Capati NET # 17
Played: 5 Nov AZ National Quota Ty Welsh 867-3680 Posted: 9 Nov
Ronny Shattuck GROSS # 6 Pat O'Donnell NET # 1
Tom Flanagan GROSS # 12 Gene Mazza NET # 6
Phil White GROSS # 13 Don Thomas NET # 7
Phil White GROSS # 14 John Philpot NET # 8, # 16
Ken Hyland GROSS # 15 Tom Flanagan NET # 12
Phil White GROSS # 18 Phil White NET # 18
Played: 30 Oct Fred Enke Nassau John Royer 730-8447 Posted: 31 Oct
Ben Bradford GROSS # 1 John Coursey NET # 1
Joe Pilling GROSS # 5 Joe Pilling NET # 5
John Royer GROSS # 12 Sam Lightfoot NET # 8
John Andrew GROSS # 13 Carlton Bradford NET # 10, # 11
Guy Welsh GROSS # 18 John Royer NET # 12
      John Andrew NET # 13
      Bob St. Clair NET # 14
      Guy Welsh NET  # 18
Played: 22 Oct Randolph LG/LN Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 27 Oct
Sean Rickard GROSS # 1 Craig Bauley NET # 5
Craig Bauley GROSS # 5 Curtis Francis NET # 8
Bob St. Clair GROSS # 6, # 16 Bradford Carlton NET # 9
Curtis Francis GROSS # 8 John Coursey NET # 13
Ben Bradford GROSS # 13, #18 Bob St. Clair NET # 16
Craig Summers GROSS # 15      
Played: 15 Oct Fred Enke Low Net John Post 360-7037 Posted: 15 Oct
Alvin Capati GROSS # 1 John Coursey NET  # 4
Ronny Shattuck GROSS # 2 Ken Hyland NET # 5
Ken Hyland GROSS # 5 Ty Welsh NET # 7 # 8
Ty Welsh GROSS # 8 Monte Branham NET # 12
Monte Branham GROSS  # 12 Derek Rickard NET  # 14
Derek Rickard GROSS  # 14      
John Andrew GROSS  # 15      
Craig Bauley GROSS # 18      
Played: 8 Oct Fred Enke Quota John Post 360-7037 Posted: 9 Oct
Alvin Capati GROSS # 3 # 16 Alvin Capati NET # 3
John Post GROSS # 5 John Post NET # 5
      Gene Mazza NET # 1
      John Coursey NET # 10
      Duane Fifer NET  # 11
      Bong Capati NET  # 14
Played: 1 Oct Torres Blancas LG/LN Flighted Terry Kirchoffner 235-6877 Posted: 4 Oct
Tom Branham GROSS # 1, # 5 Rod Vakoc NET  # 4
Rod Vakoc GROSS # 4 John Coursey NET # 6
Alvin Capati GROSS # 3, # 16 Alvin Capati NET  # 3
John Post GROSS # 5 John Post NET # 5
      Gene Mazza NET # 1
      John Coursey NET # 10
      Duane Fifer NET  # 11
      Bong Capati NET  # 14
Played:25 Sep Del Urich Low Net Flighted Ty Welsh 867-3680 Posted: 26 Sep
Bob Dalton GROSS # 1, # 8 Tom Branham NET  # 2
Steve Tilden GROSS # 9 John Coursey NET # 5
Craig Summers GROSS # 10, # 15 Doug Keith NET # 6
      Bob Dalton NET # 8
      Steve Tilden NET # 9
      Craig Summers NET # 10
      Jim Knutson NET # 13
Played:18 Sep Fred Enke C Flight Pro Shop 791-2539×2 Posted: 22 Sep
Ben Bradford GROSS # 10 Jacob Barnes NET  # 8
Jacob Barnes GROSS # 8 Nick Ehret NET # 3
Alvin Capati GROSS # 13 Alvin Capati NET # 13
Phil White GROSS # 12 Phil White NET # 12, # 15
Ronny Shattuck GROSS # 17 Ronny Shattuck NET # 17
Played:18 Sep Fred Enke 1st Flight Pro Shop 791-2539×2 Posted: 22 Sep
Javier Taylor GROSS # 5, # 8 Javier Taylor NET # 5, # 8
Jeff Parfenchuck GROSS # 3 Jeff Parfenchuck NET # 3
Chris Perry GROSS # 15 Chris Perry NET # 15
Tom Flanagan GROSS # 1 Tom Flanagan NET # 1
Played:18 Sep Fred Enke 2nd Flight Pro Shop 791-2539×2 Posted: 22 Sep
John Royer GROSS # 1 John Royer NET # 1
Ty Welsh GROSS # 5 Ty Welsh NET # 5
Bong Capati GROSS # 3, # 11 Bong Capati NET # 3, # 11
Doug Keith GROSS # 13 Doug Keith NET # 13
Played:18 Sep Fred Enke 3rd Flight Pro Shop 791-2539×2 Posted: 22 Sep
Don Thomas GROSS # 10, # 13 Don Thomas NET # 10
Tom Owens GROSS # 3, # 7 Tom Owens NET # 3, # 7
John Andrew GROSS # 11, # 16 John Andrew NET # 11 
Jim Knutson GROSS # 2, # 8 Jim Knutson NET # 8
Michael Capati GROSS # 5 Michael Capati NET # 5, # 6
      Steve Hepner NET # 15
Played:17 Sep Fred Enke Championship Flight Pro Shop 791-2539×2 Posted: 21 Sep
Ben Bradford GROSS # 4, # 7, # 11 Alvin Capati NET # 17
Alvin Capati GROSS # 17 Phil White NET #  2
Craig Bauley GROSS # 13 Craig Bauley NET # 13
Craig Summers GROSS # 15 Craig Summers NET # 15
Nick Ehret GROSS # 7 Nick Ehret NET # 7
Played:17 Sep Fred Enke CC 1st Flight Pro Shop 791-2539×2 Posted: 21 Sep
Javier Taylor GROSS # 13, # 17 Javier Taylor NET # 13, # 17
Chris Perry GROSS # 8 Chris Perry NET # 8
Ken Hyland GROSS # 9 Ken Hyland NET # 9
Jim Storm GROSS # 3 Jim Storm NET # 3
Terry Kirchoffner GROSS # 1, # 18 Terry Kirchoffner NET # 1, # 18
Played:17 Sep Fred Enke CC 2nd Flight Pro Shop 791-2539×2 Posted: 21 Sep
John Royer GROSS # 18 John Royer NET  # 18
Bong Capati GROSS # 16 Bong Capati NET # 16
Art Prouty GROSS # 5 Art Prouty NET # 5
John Philpot GROSS # 8 John Philpot NET # 8
Bob St Clair GROSS # 3, # 4 Bob St Clair NET # 4
Played:17 Sep Fred Enke CC 3rd Flight Pro Shop 791-2539×2 Posted: 21 Sep
Don Thomas GROSS # 2, # 10, # 18 Don Thomas NET # 10, # 18
Jose Riojas GROSS # 11, # 16 Jose Riojas NET # 11, # 16
      Steve Hepner NET # 15
      Derek Rickard NET # 4
Played:11 Sep Fred Enke CC Championship Flight Pro Shop 791-2539×2 Posted: 13 Sep
Ben Bradford GROSS # 1 Craig Summers NET # 3
Jacob Barnes GROSS # 9, # 11 Jacob Barnes NET # 9
Bubs Adler GROSS # 12 Bubs Adler NET # 12
Craig Bauley GROSS # 17 Craig Bauley NET # 17
Matt Nelson GROSS # 15      
Played:11 Sep Fred Enke CC 1st Flight Pro Shop 791-2539×2 Posted: 13 Sep
David Adler GROSS # 3 David Adler NET # 18
Jeff Parfenchuck GROSS # 15 Jeff Parfenchuck NET # 15
Chris Perry GROSS # 2 Tom Flanagan NET # 4
Tom Flanagan GROSS # 4 Tom Branham NET # 12
Pat O'donnell GROSS # 1 Pat O'donnell NET # 1
Played:11 Sep Fred Enke CC 2nd Flight Pro Shop 791-2539×2 Posted: 13 Sep
John Post GROSS # 1, # 13 John Post NET #1, # 13
John Royer GROSS # 8, # 12 John Royer NET # 8, # 12
Monte Branham GROSS # 2 Monte Branham NET # 2
Ty Welsh GROSS # 18 Ty Welsh NET # 18
Bong Capati GROSS # 10 Bong Capati NET # 10
Paul Quatraro GROSS # 11 Paul Quatraro NET # 11
John Philpot GROSS # 14 John Philpot NET # 14
Bob St. Clair GROSS # 3 Bob St. Clair NET # 3
Justin Loveless GROSS # 6 Justin Loveless NET # 6
Played:11 Sep Fred Enke CC 3rd Flight Pro Shop 791-2539×2 Posted: 13 Sep
Tom Owens GROSS # 1 Tom Owens NET # 1
John Andrew GROSS #9 John Andrew NET #9
Michael Capati GROSS #18 Michael Capati NET #18
John Coursey GROSS # 2 John Coursey NET # 2
Butch Swindle GROSS # 5 Butch Swindle NET # 5
      Duane Fifer NET # 15
Played:3 Sep Fred Enke LG/LN Flighted John Royer 730-8047 Posted: 5 Sep
Bob St. Clair GROSS # 1 Jim Knutson NET # 4
Craig Summers GROSS # 5 Craig Summers NET # 5
Jacob Barnes GROSS # 10 Derek Rickard NET # 6
Tom Branham GROSS # 12 Tom Branham NET # 12
      Richard Dutcher NET # 14
Played:27 Aug Gallery North Quota Flighted Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 30 Aug
Phil White GROSS # 2, # 18 Craig Bauley NET # 5, # 11
Tom Branham GROSS # 3 Don Thomas NET # 7
Pat O'Donnell GROSS # 4 Mike Capati NET # 8
Craig Bauley GROSS # 5, # 11 Rick Dow NET # 10
Don Thomas GROSS # 7 Frank Runions NET # 13
Frank Runions GROSS # 13 Craig Summers NET # 16
Craig Summers GROSS # 16 Phil White NET # 18
Played:20 Aug Ventana Quota Flighted John Post 360-7037 Posted: 26 Aug
Bubs Adler GROSS # 4 Bubs Adler NET #4
Jacob Barnes GROSS # 18 John Royer NET # 5
Craig Bauley GROSS # 1      
Nick Ehret GROSS # 6      
Terry Kirchoffner GROSS # 13      
Played: 13 Aug Fred Enke Low Net Flighted Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 14 Aug
Ronny Shattuck GROSS # 4 Jeff Parfenchuck NET # 9
Jeff Parfenchuck GROSS # 9 Richard Dutcher NET # 17
Rod Vakoc GROSS # 13      
John Post GROSS # 15      
Sean Rickard GROSS # 16      
Played: 7 Aug Seweilo Quota Flighted John Post 360-7037 Posted: 8 Aug
Ben Bradford GROSS # 1 Derek Rickard NET # 3
Ken Hyland GROSS # 2, # 13 Rik Biserchich NET # 5
Derek Rickard GROSS # 3 Steve Tilden Net # 10
Steve Tilden GROSS # 10      
Bubs Adler GROSS # 11      
Matt Nelson GROSS # 15      
Played: 30 July Fred Enke LG/LN Flighted Ty Welsh 867-3680 Posted: 3 Aug
Chris Perry GROSS # 4 Mike Mata NET # 5
John Andrew GROSS # 8 John Andrew NET # 8
Bubs Adler GROSS # 11      
Played: 24 July Vistoso Quota Flighted Ty Welsh 867-3680 Posted: 25 July
Craig Summers GROSS # 8 Craig Summers NET # 8
      Pat O'Donnell NET # 9, # 17
      Rodney Vakoc NET # 15
      Terry Kirchoffner NET # 16
Played: 16 July Fred Enke LG/LN Flighted Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 17 July
O.C. Wilson III GROSS # 1 Curtis Francis NET # 2, # 13
Jacob Barnes GROSS # 3 Jacob Barnes NET # 9
Alvin Capati GROSS # 8 Bong Capati NET # 10
      Mike Mata NET # 12
      Mike Capati NET # 16
Played: 9 July Gallery South Quota Flighted John Post 360-7037 Posted: 10 July
Bubs Adler GROSS # 2 Tom Owens NET # 2, # 14
Steve Tilden GROSS # 3 Steve Tilden NET # 3, # 15
Ken Hyland GROSS # 5 Ken Hyland NET # 5
Bob Dalton GROSS # 9 Richard Dutcher NET # 11
Paul Quatraro GROSS # 12 Paul Quatraro NET # 12
      John Coursey NET # 13
Played: 2 July Fred Enke Nassau Steve Tilden 245-8740 Posted: 4 July
Nick Ehret GROSS # 6 Curtis Francis NET # 4
Jacob Barnes GROSS # 7 John Royer NET # 9
John Royer GROSS # 9 Craig Bauley NET # 14
Craig Bauley GROSS # 14, # 15 Butch Swindle NET # 15
Gary Maupin GROSS # 16 Gary Maupin GROSS # 16
Alvin Capati GROSS # 17 Alvin Capati GROSS # 17
Played: 26 Jun AZ National Quota Flighted Terry Kirchoffner 235-6877 Posted: 2 July
Tom Flanagan GROSS # 4 Richard Dutcher NET # 1
John Philpot GROSS # 6 Tom Flanagan NET # 4
Bubs Adler GROSS # 8 Dave Adler Sr. NET # 15
Dave Adler Sr. GROSS # 15 Don Thomas NET # 18
Ken Hyland GROSS # 17      
Played: 18 Jun Fred Enke Low Net Flighted John Royer 730-8047 Posted: 19 June
Jeff Parfenchuck GROSS # 1, # 17 Tom Flanagan NET # 2
Tom Flanagan GROSS # 2 Craig Bauley NET # 5
John Royer GROSS # 4, # 8 John Coursey NET # 15
Craig Bauley GROSS # 5 Jeff Parfenchuck NET # 17
Played: 11 Jun Ventana Canyon Quota Flighted John Royer 730-8047 Posted: 14 June
Bubs Adler GROSS # 1, # 14 Mike Capati NET # 4
Phil Phite GROSS # 3 Richard Dutcher NET # 11
Chris Perry GROSS # 6 Javier Taylor NET # 12
Ben Bradford GROSS # 8, # 13 Ben Bradford NET # 13
Craig Bauley GROSS # 10 Craig Summers NET # 15
Javier Taylor GROSS # 12      
Craig Summers GROSS # 15      
Nick Ehret GROSS # 16      
Played: 4 Jun Fred Enke LG/LN FLighted Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 7 June
Jacob Barnes GROSS # 2 Ronny Shattuck NET # 3
Phil Phite GROSS # 9 Phil White NET # 9
Ben Bradford GROSS # 16 Derek Rickard NET # 13
Played: 29 May Del Lago Quota Steve Tilden 245-8740 Posted: 30 May
Craig Bauley GROSS # 1, # 9 Craig Bauley NET # 1
Javier Taylor GROSS # 4, # 7 Joe Pilling NET # 14
Ben Bradford GROSS # 10 Steve Hepner NET # 16
Nick Ehret GROSS # 17 Tom Branham NET # 18
Tom Branham GROSS # 18      
Played: 21 May Fred Enke Low Net John Post 360-7037 Posted: 22 May
James Nicastro GROSS # 2 James Nicastro NET # 2
Ken Hyland GROSS # 9 Pat O'Donnell NET # 7
Craig Bauley GROSS # 17 John Philpot NET # 8
      Ken Hyland NET # 9
      Steve Tilden NET # 14
      Craig Bauley NET # 17
Played: 15 May Fred Enke Jameson BB Duane Fifer 909-6009 Posted: 17 May
Dave Adler Sr. GROSS # 7 Royer/Knutson NET # 1
Jacob Barnes GROSS # 10 Mata/Tomak NET # 12
Nick Ehret GROSS # 12      
Played: 14 May Fred Enke Jameson BB Duane Fifer 909-6009 Posted: 17 May
Craig Bauley GROSS # 1 B. Adler/N. Ehret NET # 3
Craig Bauley GROSS # 5 Bauley/Summers NET # 5
Dave Adler Sr. GROSS # 7 Flanagan/Dutcher NET # 8
      Mata/Tomak NET # 15
Played: 7 May Fred Enke LG/LN Flighted Terry Kirchoffner 235-6877 Posted: 8 May
Dave Adler Sr. GROSS # 3, # 14 Steve Holly NET # 1
Ronny Shattuck GROSS # 5 Dave Adler Sr. NET # 3, # 14
John Andrew GROSS # 9 Jim Knutson NET # 8
John Coursey GROSS # 10 John Andrew NET # 9
Craig Bauley GROSS # 12 John Coursey NET # 10
John Post GROSS # 16 John Post NET # 16
Played: 30 April Torres Blancas Nassau John Post 360-7037 Posted: 2 May
Tom Flanagan GROSS # 1, # 9 Monte Branham GROSS # 6
Played: 23 April Fred Enke Quota Flighted John Royer 730-8047 Posted: 24 April
John Philpot GROSS # 2 Derek Rickard NET # 1
Bubs Adler GROSS # 10 John Philpot NET # 2
Monte Branham GROSS # 14 Don Thomas NET # 4
      Monte Branham NET # 14
      Mike Capati NET # 16
Played: 16 April Fred Enke LG/LN Flighted Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 19 April
Alvin Capati GROSS # 3 Alvin Capati NET # 3
Ty Welsh GROSS # 9 Ty Welsh NET # 9
Dave Adler Sr. GROSS # 11 Mike Mata NET # 10
      Dave Adler Sr. NET # 11
      Duane Fifer NET # 16
Played: 9 April Fred Enke Low Net Flighted Steve Tilden 245-8740 Posted: 14 April
John Coursey GROSS # 2 Mike Mata NET # 1
Bong Capati GROSS # 6 John Coursey NET # 2
Gene Mazza GROSS # 7 Gene Mazza NET # 7, # 10
John Andrew GROSS # 8 John Andrew NET # 8
Gene Mazza GROSS # 10 Duane Fifer NET # 13
Steve Holly NET # 15 Butch Swindle NET # 16
Played: 2 April Del Lago Nassau John Post 360-7037 Posted: 3 April
Alvin Capati GROSS # 5 Dave Adler Sr. NET # 6
Dave Adler Sr. GROSS # 6 Richard Dow NET # 7
Jacob Barnes GROSS # 10 Butch Swindle NET # 8
Pat O'Donnell GROSS # 17 Steve Tilden NET # 18
Steve Tilden GROSS # 18      
Played: 26 March Dell Urich Quota Flighted Ty Welsh 867-3680 Posted: 28 March
Phil White GROSS # 3, # 6 Tom Flanagan NET # 7
Tom Flanagan GROSS # 7 David Oliver NET # 9
Craig Bauley GROSS # 13 Craig Bauley NET # 13
Ken Hyland GROSS # 16 John Coursey NET # 15
      Ken Hyland NET # 14
Played: 19 March Fred Enke LG/LN Flighted John Royer 730-8047 Posted: 21 March
Tom Schuchman GROSS # 2 Derek Rickard NET # 3
Derek Rickard GROSS # 3 Dave Adler Sr. NET # 7
John Philpot GROSS # 5 Alvin Capati NET # 9
Alvin Capati GROSS # 9 Steve Tilden NET # 10
      John Philpot NET # 14
Played: 12 March Fred Enke Low Net Flighted Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 14 March
Jim Knutson GROSS # 1 Jim Knutson NET # 1
Nick Ehret GROSS # 8 Butch Swindle NET # 6, # 16
Pat O'Donnell GROSS # 10 Nick Ehret NET # 8
John Andrew GROSS # 12 John Andrew NET # 12
Alvin Capati GROSS # 15 Alvin Capati NET # 15
Bubs Adler GROSS # 18      
Played: 5 March Fred Enke Nassau Steve Tilden 245-8740 Posted: 7 March
Bob Dalton GROSS # 2 Craig Bauley NET # 3
Craig Bauley GROSS # 3, # 12 Joe Tomak NET # 4, # 13
Alvin Capati GROSS # 7 Mike Mata NET # 12
Ken Hyland GROSS # 13 Mike Capati NET # 15
Played: 27 February Fred Enke Quota Flighted John Post 360-7037 Posted: 28 Ferbuary
Craig Summers GROSS # 1, # 4 Joe Tomak NET # 1
Ty Welsh GROSS # 5 Mike Capati NET # 2
Tom Flanagan GROSS # 9, # 12 Ty Welsh NET # 5, # 8
Jacob Barnes GROSS # 10 Tom Owens NET # 7, # 14
Phil White GROSS # 13 Frank Runions NET # 15
Frank Runions GROSS  # 15 Ken Hyland NET # 16
Ken Hyland GROSS  # 16      
Played: 21 February Silverbell LG/LN Flighted Ty Welsh 867-3680 Posted: 23 Ferbuary
John Coursey GROSS # 5 John Coursey NET # 5
Steve Wood GROSS # 7 Steve Wood NET # 7
David Oliver GROSS # 12 David Oliver NET # 12
Craig Bauley GROSS # 18 Craig Bauley NET # 18
Played: 13 February Fred Enke Low Net Duane Fifer 909-6009 Posted: 18 Ferbuary
John Coursey GROSS # 2 John Coursey NET # 2
Phil White GROSS # 3, # 14 Phil White NET # 3, # 14
Ty Welsh GROSS # 5 Ty Welsh NET # 5, # 7
Jacob Barnes GROSS # 6 Jacob Barnes NET # 6
Ken Hyland GROSS # 9, # 12 Ken Hyland NET # 9
Pat O'Donnell GROSS # 10 Craig Summers NET # 11
Craig Summers GROSS # 11 Rick Dow NET # 12, # 15
John Royer GROSS # 16 John Royer NET # 16
Played: 6 February Fred Enke Nassau Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 7 Ferbuary
Steve Tilden GROSS # 7 Mike Mata NET # 1
Matt Nelson GROSS # 10, # 13 Gene Mazza NET # 4
Craig Summers GROSS # 11, # 18 John Coursey NET # 6, # 16
John Post GROSS # 12 Craig Summers NET # 11
Monte Branham GROSS # 17 John Post NET # 12
      Monte Branham NET # 17
Played: 30 January Fred Enke Quota Steve Tilden 245-8740 Posted: 31 January
Gene Mazza GROSS # 7, # 18 Steve Tilden NET # 1, # 10, # 11
Steve Tilden GROSS # 10, # 11 Gene Mazza NET # 3, # 7, # 18
      Joe Riojas NET # 6
Played: 23 January Dell Urich LG/LN Flighted John Post 360-7037 Posted: 25 January
Gary Maupin GROSS # 1 Gary Maupin NET # 1
Paul Quatraro GROSS # 2 Paul Quatraro NET # 2
OC Wilson III GROSS # 8, # 10 John Coursey NET # 5, # 11
John Post GROSS # 9 O.C. Wilson III NET # 8, # 10
John Philpot GROSS # 13 John Philpot NET # 13
Alvin Capati GROSS # 15 Butch Swindle NET # 17
Craig Summers GROSS # 16 David Oliver NET # 18
David Oliver GROSS # 18      
Played: 16 January Fred Enke Low Net Ty Welsh 867-3680 Posted: 19 January
Ken Hyland GROSS # 3 Jim Knutson NET # 1
Bong Capati GROSS # 4 Bong Capati NET # 2
OC Wilson III GROSS # 7 Ken Hyland NET # 3
Toby McFarland GROSS # 9 Joe Tomak NET # 4
Tom Flanagan GROSS # 12 Toby McFarland NET # 9
Phil White GROSS # 14 Rod Vakoc NET # 10
Steve Holly GROSS # 15 Steve Holly NET # 15
Played: 10 January Fred Enke FredX Day 2 Duane Fifer 990-6009 Posted: 19 January
Ken Hyland GROSS # 3 Gene Mazza NET # 1
Bong Capati GROSS # 6 Ken Hyland NET # 3
Tom Flanagan GROSS # 7, # 8 Rod Vakoc NET # 14
Bubs Adler GROSS # 11, # 13 Art Prouty NET # 15
Rod Vakoc GROSS # 14 Justin Loveless NET # 16
Art Prouty GROSS # 15 Dave Adler NET # 17
Tom Branham GROSS # 16      
Played: 9 January Fred Enke FredX Day 1 Duane Fifer 990-6009 Posted: 19 January
Dave Adler GROSS # 1 Gene Mazza NET # 4
Bubs Adler GROSS # 6, # 8 John Philpot NET # 10
Jacob Barnes GROSS # 11 John Coursey NET # 13
Matt Nelson GROSS # 17      
Played: 2 January Fred Enke Nassau Duane Fifer 990-6009 Posted: 19 January
Tom Branham GROSS # 1 Steve Holly NET # 11
Alvin Capati GROSS # 4 John Post NET # 18
Ken Hyland GROSS # 10      
Steve Holly GROSS # 11