2015 TOURNAMENT SKINS

Link to 2014 TOURNAMENT SKINS

Played: 27 December Fred Enke Low Net Flighted Ty Welsh 867-3680 Posted: 27 Dec
Dave Adler Sr GROSS # 1 John Royer NET # 3
John Royer GROSS # 3 Gene Mazza NET # 7
Alvin Capati GROSS # 5 John Philpot NET # 12
John Philpot GROSS # 6 John Coursey NET # 15
Gene Mazza GROSS # 7 Pat O'Donnell NET # 18
Ty Welsh GROSS # 10, # 13      
Gary Maupin GROSS # 16      
Played: 19 December Randolph LG/LN John Post 360-7037 Posted: 20 Dec
Dave Adler Jr GROSS # 5 Mike Capati NET # 2, # 17
John Royer GROSS # 12 Dave Adler Jr NET # 5
Ken Hyland GROSS # 15 John Royer NET # 12
Tom Rickard GROSS # 17 Rod Vakoc NET # 14
      Dave Adler Sr NET # 16
Played: 6 December Fred Enke Ryder Cup Best Ball Duane Fifer 909-6009 Posted: 21 Dec
Tom Flanagan GROSS # 1 Tilden & Dave A. Sr NET # 7
Art Prouty GROSS # 4 Owens & Swindle NET # 13
Tom Branham GROSS # 10 Dutcher & Flanagan NET # 14
Dave Adler Jr GROSS # 12, # 15 Toby & Dave A. Jr NET # 15
Richard Dutcher GROSS # 14      
Played: 5 December Fred Enke Ryder Cup Alt. Shot Duane Fifer 909-6009 Posted: 21 Dec
Monte & Rod GROSS # 3, # 9 Monte & Rod NET # 3, # 9
Post & Summers GROSS # 4 Toby & Dave A. Jr NET # 5
Toby & Dave A. Jr GROSS # 5 Sean & Derek NET # 8
Sean & Derek GROSS # 8 Andrew & Royer NET # 10, # 12
Tilden & Dave A. Sr GROSS # 14 Owens & Swindle NET # 13, # 16
      Tilden & Dave A. Sr NET # 14
Played: 28 November Fred Enke Nassau Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 29 Nov
Monte Branham GROSS # 3 Justin Loveless NET # 1
Matt Nelson GROSS # 4 Monte Branham NET # 3
Art Prouty GROSS # 5 Art Prouty NET # 5
Alvin Capati GROSS # 11 John Coursey NET # 6, # 15
      Francis Curtis NET # 14
Played: 21 November Silverbell Quota Flighted John Post 360-7037 Posted: 26 Nov
Gene Mazza GROSS # 6 John Coursey NET # 3, # 8
Alvin Capati GROSS # 10 Jose Riojas NET # 5
John Andrew GROSS # 12 Gene Mazza NET # 6
Rod Vakoc GROSS # 13 Mike Capati NET # 9
      John Andrew NET # 12
      John Andrew NET # 12
      Derek Rickard NET # 15
Played: 14 November Fred Enke Low Net Flighted Ty Welsh 867-3680 Posted: 15 Nov
Dave Adler Sr. GROSS # 2 Gary Maupin NET # 3
Gary Maupin GROSS # 4 Jeff Parfenchuck NET # 5
Charles Elkins GROSS # 9 Derek Rickard NET # 15
Derek Rickard GROSS # 15 Jeff Parfenchuck NET # 17
Jeff Parfenchuck GROSS # 17      
Played: 7 November Fred Enke LG/LN Flighted John Post 360-7037 Posted: 8 Nov
Steve Tilden GROSS # 1 Steve Tilden NET # 1
Gene Mazza GROSS # 7 Rod Vakoc NET # 2
Dave Adler Jr. GROSS # 9 Butch Swindle NET # 6
Ronny Shattuck GROSS # 10 Gene Mazza NET # 7
John Post GROSS # 12 Dave Adler Jr. NET # 9
Craig Summers GROSS # 14 Craig Summers NET # 11, # 14
      John Post NET # 12, # 15
      Curtis Francis NET # 13
      Tom Branham NET # 18
Played: 31 October Fred Enke Low Net Flighted Steve Tilden 245-8740 Posted: 31 Oct
Steve Tilden GROSS # 8, # 12 Butch Swindle NET # 4
Ronny Shattuck GROSS # 14 Steve Tilden NET # 8, # 12
      Derek Rickard NET # 13
      Rod Vakoc NET # 18
Played: 24 October San Ignacio Quota Flighted Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 26 Oct
Ken Hyland GROSS # 2 Michael Capati NET # 3, # 17
John Ferenchak GROSS # 4, # 8, # 14 John Ferenchak NET # 4, # 8, # 14
Alvin Capati GROSS # 6, # 13 Justin Loveless NET # 5
Pat O'Donnell GROSS # 18 Gene Mazza NET # 10
      Pat O'Donnell NET # 18
Played: 17 October Fred Enke Nassau Duane Fifer 990-6009 Posted: 18 Oct
Ty Welsh GROSS # 3 Joe Balsamo NET # 4
Bong Capati GROSS # 6 Ty Welsh NET # 5
Tom Schuchman GROSS # 8 Bong Capati NET # 6
Craig Summers GROSS # 11 Craig Summers NET # 11
Terry Kirchoffner GROSS # 13 Terry Kirchoffner NET # 13
Alvin Capati GROSS # 16 Richard Dutcher NET # 14
Monte Branham GROSS # 17 Monte Branham NET # 17
Mike Capati GROSS # 18 Mike Capati NET # 18
Played: 10 October Fred Enke Low Net Flighted Ty Welsh 867-3680 Posted: 11 Oct
John Andrew GROSS # 1 John Andrew NET # 1
Rod Vakoc GROSS # 2 Rod Vakoc NET # 2
Ken Hyland GROSS # 8 Justin Loveless NET # 3
Alvin Capati GROSS # 10 Ken Hyland NET # 5, # 8, # 14
Alvin Capati GROSS # 11 Duane Fifer NET # 15
Ken Hyland GROSS # 14 Gene Mazza NET # 18
Played: 4 October Torres Blancas LG/LN Flighted John Post 245-8740 Posted: 4 Oct
Pat O'Donnell GROSS # 2 Pat O'Donnell NET # 2
Steve Holly GROSS # 6 Steve Tilden NET # 3
O.C. Wilson III GROSS # 11 John Andrew NET # 5
John Andrew GROSS # 16 Steve Holly NET # 6
Rod Vakoc GROSS # 17 John Andrew NET # 16
Tom Flanagan GROSS # 18 Rod Vakoc NET # 17
Played: 26 September Fred Enke Quota Flighted Steve Tilden 245-8740 Posted: 26 Sep
Alvin Capati GROSS # 3, # 4 David Oliver NET # 10
David Oliver GROSS # 10 Mike Capati NET # 13
Matt Nelson GROSS # 11      
Played: 20 Sep Fred Enke Club Championship Pro Shop 7912539×2 Posted: 30 Sep
Craig Bauley (C) GROSS # 1, # 9 Craig Bauley (C) NET # 1, # 9
Dave Adler Sr (C) GROSS # 8 Dave Adler Sr (C) NET # 8
Toby Mcfarland (C) GROSS # 10 Toby Mcfarland (C) NET # 10
Alvin Capati (C) GROSS # 14, # 17 Alvin Capati (C) NET # 17
Dave Adler Jr (C) GROSS # 15 Dave Adler Jr (C) NET # 15
      Bob Dalton (C) NET # 5
      Javier Taylor (C) NET # 11
Art Prouty (1) GROSS # 6 Art Prouty (1) NET # 1, # 6
Craig Summers (1) GROSS # 7      
Doug Keith (1) GROSS # 9 Doug Keith (1) NET # 9
Monte Branham (1) GROSS # 13 Monte Branham (1) NET # 13
Bong Capati (1) GROSS # 17 Bong Capati (1) NET # 17
John Andrew (2) GROSS # 1 John Andrew (2) NET # 1
Michael Capati (2) GROSS # 11 Michael Capati (2) NET # 11
Jim McPherson (2) GROSS # 13      
Steve Tilden (2) GROSS # 15, # 18      
Played: 19 Sep Fred Enke Club Championship Pro Shop 7912539×2 Posted: 30 Sep
Nick Ehret (C) GROSS # 2 Nick Ehret (C) NET # 2
Toby McFarland (C) GROSS # 4 Toby McFarland (C) NET # 4
Dave Adler Jr (C) GROSS # 10, # 14 Dave Adler Jr (C) NET # 10, # 14
Alvin Capati (C) GROSS # 15 Alvin Capati (C) NET # 15
      Ty Welsh (C) NET # 12
Sean Rickard (1) GROSS # 1 Paul Samson (1) NET # 18
Craig Summers (1) GROSS # 8 Craig Summers (1) NET # 8
Bong Capati (1) GROSS # 9 Bong Capati (1)) NET # 9
Bob St Clair (1) GROSS # 11 Bob St Clair (1) NET # 11
Monte Branham (1) GROSS # 12 Monte Branham (1) NET # 12
Duane Fifer (2) GROSS # 6 Stephen Hepner (2) NET # 17
Derek Rickard (2) GROSS # 18 Derek Rickard (2) NET # 18
Steve Tilden (2) GROSS # 16 Steve Tilde (2) NET # 16
O.C. Wilson (2) GROSS # 7 O.C. Wilson (2) NET # 7
Steve Tilden (2) GROSS # 2, # 16 Steve Tilden (2) NET # 2, # 16
Justin Loveless (2) GROSS # 6, # 8 Tom Branham (2) NET # 7
Tom Branham (2) GROSS # 7 O.C. Wilson III (2) NET # 11, # 14
O.C. Wilson III (2) GROSS # 11, # 14 Frank Runions (2) NET # 15
Frank Runions (2) GROSS # 15 John Philpot (2) NET # 5, # 10
Mike Capati (2) GROSS # 17 Mike Capati (2) NET # 17
Played: 13 September Fred Enke Club Championship Pro Shop 7912539×2 Posted: 22 Sep
Bob Dalton (C) GROSS # 2 Bob Dalton (C) NET # 2
Tom Flanagan (C) GROSS # 4 Tom Flanagan (C) NET # 4
Tom Schuchman (C) GROSS # 14 Tom Flanagan (C) NET # 9
Monte Branham (1) GROSS # 4 Art Prouty (1) NET # 1, # 12
John Philpot (1) GROSS # 5, # 10 Monte Branham (1) NET # 4
Art Prouty (1) GROSS # 12 John Philpot (1) NET # 5, # 10
Paul Quatraro (1) GROSS # 13 Paul Quatraro (1) NET # 13
Craig Summers (1) GROSS # 15, # 18 Craig Summers (1) NET # 15
Duane Fifer (2) GROSS # 1, # 6 Duane Fifer (2) NET # 1, # 6
Mike Capati (2) GROSS # 3 Mike Capati (2) NET # 3
O.C. Wilson III (2) GROSS # 7 O.C. Wilson III (2) NET # 7
Tom Branham (2) GROSS # 13, # 15 Mike Mata (2) NET # 12
Steve Tilden (2) GROSS # 16 Steve Tilden (2) NET # 16
Steve Hepner (2) GROSS # 17 Derek Rickard (2) NET # 18
Derek Rickard (2) GROSS # 18      
Played: 13 September Fred Enke Club Championship Pro Shop 7912539×2 Posted: 22 Sep
Bob Dalton (C) GROSS # 2 Bob Dalton (C) NET # 2
Tom Flanagan (C) GROSS # 4 Tom Flanagan (C) NET # 4
Tom Schuchman (C) GROSS # 14 Tom Flanagan (C) NET # 9
Monte Branham (1) GROSS # 4 Art Prouty (1) NET # 1, # 12
John Philpot (1) GROSS # 5, # 10 Monte Branham (1) NET # 4
Art Prouty (1) GROSS # 12 John Philpot (1) NET # 5, # 10
Paul Quatraro (1) GROSS # 13 Paul Quatraro (1) NET # 13
Craig Summers (1) GROSS # 15, # 18 Craig Summers (1) NET # 15
Steve Tilden (2) GROSS # 2, # 16 Steve Tilden (2) NET # 2, # 16
Justin Loveless (2) GROSS # 6, #8 Tom Branham (2) NET # 7
Tom Branham (2) GROSS # 7 O.C. Wilson III (2) NET # 11, # 14
O.C. Wilson III (2) GROSS # 11, # 14 Frank Runions (2) NET # 15
Frank Runions (2) GROSS # 15 John Philpot (2) NET # 5, # 10
Mike Capati (2) GROSS # 17 Mike Capati (2) NET # 17
John Andrew (2) GROSS # 18 John Andrew (2) NET # 18
Played: 5 September Fred Enke Quota Flighted Steve Tilden 499-7733 Posted: 7 Sep
Steve Holly GROSS # 8 Monte Branham NET # 2, # 3, # 11
Alvin Capati GROSS # 9 Steve Holly NET # 8
Sean Rickard GROSS # 12 Alvin Capati NET # 9
Matt Nelson GROSS # 17 Justin Loveless NET # 16
Played: 29 August Fred Enke Blind Draw BB John Post 360-7037 Posted: 30 Aug
Steve Hanson (Guest) GROSS # 1 Doug Keith NET # 8
Craig Summers GROSS # 6 Rod Vakoc NET # 11
Steve Holly GROSS # 7 Derek Rickard NET # 13
Jeff Parfenchuck GROSS # 10      
Rod Vakoc GROSS # 11      
Paul Samson GROSS # 16      
Played: 22 August Quail Creek Nassau Ty Welsh 867-3680 Posted: 23 Aug
Rod Vakoc GROSS # 1, # 16 Rod Vakoc NET # 1, # 16
Matt Nelson GROSS # 5 Steve Hepner NET # 4
Derek Rickard GROSS # 11 John Andrew NET # 8
Craig Bauley GROSS # 13 Craig Bauley NET # 13
Jeff Parfenchuck GROSS # 14 Jeff Parfenchuck NET # 14
Tom Flanagan GROSS # 15      
Played: 15 August Quarry Pines Low Net Flighted Steve Tilden 245-8740 Posted: 17 Aug
Steve Tilden GROSS # 2 Steve Tilden NET # 2
Paul Samson GROSS # 3 Paul Samson NET # 3
John Post GROSS # 6 Bong Capati NET # 7
Bong Capati GROSS # 7 John Andrew NET # 9
Ty Welsh GROSS # 12 Ty Welsh NET # 12
Craig Summers GROSS # 16 Art Prouty NET # 13
Doug Keith GROSS # 15 Craig Summers NET # 16
      Tom Owens NET # 17
Played: 8 August Fred Enke LG/LN Flighted Steve Tilden 245-8740 Posted: 8 Aug
Mike Capati GROSS # 1 Mike Capati NET # 1
Matt Nelson GROSS # 3 Alvin Capati NET # 5
Alvin Capati GROSS # 5 Paul Samson NET # 11
Jim McPherson GROSS # 6 Derek Rickard NET # 12
Tom Flanagan GROSS # 7 Joe Tomak NET # 15
O.C. Wilson III GROSS # 13 Mike Capati NET # 16
Jim McPherson GROSS # 15 John Royer NET # 17
Played: 2 August Ventana Mtn. Quota Flighted Steve Tilden 245-8740 Posted: 2 Aug
Nick Ehret GROSS # 5 Paul Samson NET # 1
Mike Hoffman (Guest) GROSS # 11 Nick Ehret NET # 5
John Royer GROSS # 12 John Royer NET # 12
John Ferenchak GROSS # 15 Jim McPherson NET # 14
Ken Hyland GROSS # 18 Ken Hyland NET # 18
Played: 25 July Dell Urich Best Ball Steve Tilden 245-8740 Posted: 27 July
Jeff Parfenchuck GROSS # 2 Jeff Parfenchuck NET # 2
Steve Hepner GROSS # 9 Jim McPherson NET # 4
Sean Rickard GROSS # 15 Derek Rickard NET # 6
John Philpot GROSS # 18 Steve Hepner NET # 9, # 17
      Rod Vakoc NET # 10
      Ty Welsh NET # 12
      Sean Rickard NET # 15
      John Philpot NET # 18
Played: 18 July San Pedro Nassau Ty Welsh 867-3680 Posted: 19 July
Dave Adler Jr. GROSS # 4 Ty Welsh NET # 3
Nick Ehret GROSS # 8 Doug Keith NET # 13
Derek Rickard GROSS # 14 Derek Rickard NET # 14
Dave Adler Jr. GROSS # 16 Jim McPherson NET # 17
Played: 11 July Fred Enke Low Net Flighted John Post 360-7037 Posted: 19 July
Matt Nelson GROSS # 1 Alvin Capati NET # 5
Frank Runions GROSS # 2, # 10 Frank Runions NET # 10
Alvin Capati GROSS # 5      
Paul Quatraro GROSS # 15      
Terry Kirchoffner GROSS # 18      
Played: 4 July Fred Enke 2-man scramble Steve Tilden 245-8740 Posted: 5 July
Quesada/McPherson GROSS # 1 Quesada/McPherson NET # 1
Fifer/O'Donnell GROSS # 3 Fifer/O'Donnell NET # 3
A.Capati/Oliver GROSS # 5 Hepner/Swindle NET # 4
A. Capati/Oliver GROSS # 18 A. Capati/Oliver NET # 5
      Andrew/Royer NET # 7
Played: 27 June Sewailo LG/LN Flighted Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 28 June
Javier Taylor GROSS # 2 Mike Capati NET # 3
John Ferenchak GROSS # 6 Steve Tilden NET # 9
Bong Capati GROSS # 12 Bong Capati NET # 12
Richard Dutcher GROSS # 16 John Coursey NET # 15
Played: 20 June Fred Enke Nassau Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 25 June
Ty Welsh GROSS # 2 Butch Swindle NET # 2, # 6
Dave Adler Jr. GROSS # 4 Pat O'Donnell NET # 5
Pat O'Donnell GROSS # 5 John Post NET # 8
Steve Tilden GROSS # 6 John Philpot NET # 10
John Post GROSS # 8 Terry Kirchoffner NET # 12
Terry Kirchoffner GROSS # 12 Mike Mata NET # 16
Nick Ehret GROSS # 13 John Post NET # 18
Played: 13 June 49ers LG/LN Flighted Duane Fifer 990-6009 Posted: 14 June
Ken Hyland GROSS # 2 Ken Hyland NET # 2
Gene Mazza GROSS # 8 Dave Adler Sr. NET # 9
Dave Adler Sr. GROSS # 9 Derek Rickard NET # 10
John Ferenchak GROSS # 11      
Pat O'Donnell GROSS # 13      
Played: 6 June Crooked Tree Low Net Flighted John Post 360-3073 Posted: 8 June
Bong Capati GROSS # 3 Mike Mata NET # 1
John Andrew GROSS # 5 Bong Capati NET # 3
Frank Runions GROSS # 8 Tom Owens NET # 6
Doug Keith GROSS # 10 Mike Capati NET # 7
Gene Mazza GROSS # 16 Frank Runions NET # 8
      Doug Keith NET # 10
      Rick Dow NET # 11
Played: 31 May Pueblo del Sol Quota Ty Welsh 867-3680 Posted: 1 June
Steve Tilden GROSS # 5, # 12 Steve Tilden NET # 5
Javier Taylor GROSS # 6 Javier Taylor NET # 6
Nick Ehret GROSS # 8 Sam Lightfoot NET # 7
Ty Welsh GROSS # 9, # 14 Steve Tilden NET # 12
Played: 23 May Fred Enke Blind-Draw Best Ball Steve Tilden 245-8740 Posted: 24 May
Justin Loveless GROSS # 1 Justin Loveless NET # 1
O.C. Wilson GROSS # 7 O.C. Wilson NET # 7
Frank Runions GROSS # 10 Frank Runions NET # 10
Tom Branham GROSS # 15 Gene Mazza NET # 17
Gene Mazza GROSS # 17 Steve Holly NET # 18
Steve Holly GROSS # 18      
Played: 17 May Fred Enke Jameson BB 90% Duane Fifer 990-6009 Posted: 18 May
Javier Taylor GROSS # 1 Holly/Branham NET # 2
Steve Holly GROSS # 2 Nelson/Nelson NET # 7
Bong Capati GROSS # 5 Tilden/Kirchoffner NET # 10
Tom Schuchman GROSS # 8      
Played: 16 May Fred Enke Jameson BB 90% Duane Fifer 990-6009 Posted: 18 May
Matt Nelson GROSS # 7 Holly/Branham NET # 2
Steve Tilden GROSS # 8, # 10 Nelson/Nelson NET # 5
Bong Capati GROSS # 9 Tilden/Kirchoffner NET # 8, # 10
Nick Ehret GROSS # 11 McPherson/Capati NET # 13
Toby McFarland GROSS # 17 Kirchoffner/Tilden NET # 14
Ken Hyland GROSS # 18 McFarland/Bauley NET # 17
Played: 9 May Fred Enke LN Flighted Duane Fifer 990-6009 Posted: 11 May
Tom Flanagan GROSS # 2 Joe Balsamo NET # 1
Dave Adler Sr. GROSS # 5 Dave Adler Sr. NET # 5
Bong Capati GROSS # 8 Bong Capati NET # 8, # 10
Dave Adler Jr. GROSS # 11 John Coursey NET # 15
John Ferenchak GROSS # 16      
Played: 3 May Del Lago Quota John Post 360-3073 Posted: 10 May
Bob St. Clair GROSS # 1, # 12 Bob St. Clair NET # 1, # 12
Nick Ehret GROSS # 2, # 7 Nick Ehret NET # 2, # 7
Joe Riojas GROSS # 3 Joe Riojas NET # 3
Ty Welsh GROSS # 4, # 9 Ken Hyland NET # 6
Ken Hyland GROSS # 6 Sam Lightfoot NET # 8
Sam Lightfoot GROSS # 8 Frand Runions NET # 14
Doug Keith GROSS # 11      
Terry Kirchoffner GROSS # 13      
Dave Adler Sr. GROSS # 16      
Played: 25 Apr Fred Enke Blind Best Ball John Post 360-3073 Posted: 27 Apr
Richard Dutcher GROSS # 1 Doug Keith NET # 2, # 18
Doug Keith GROSS # 2 Derek Rickard NET # 4
David Jaramillo GROSS # 9 (Eagle) John Royer NET # 8
Doug Keith GROSS # 18 David Jaramillo NET # 9 (Albatross)
      John Andrew NET # 13
Played: 18 Apr Fred Enke Nassau Ty Welsh 867-3680 Posted: 19 Apr
John Ferenchak GROSS # 3 John Ferenchak NET # 3
Craig Summers GROSS # 6 Craig Summers NET # 6
Duane Fifer GROSS # 7 Duane Fifer NET # 7
Terry Kirchoffner GROSS # 8 Terry Kirchoffner NET # 8
Bong Capati GROSS # 16      
Played: 11 Apr Fred Enke LG/LN Flighted Pat O'Donnell 907-2168 Posted: 12 Apr
Terry Kirchoffner GROSS # 1 Ken Hyland NET # 3
Ken Hyland GROSS # 3 John Coursey NET # 6
John Coursey GROSS # 6 Dave Adler Sr. NET # 8
Ty Welsh GROSS # 9 Ty Welsh NET # 9
Pat O'Donnell GROSS # 10 Duane Fifer NET # 15
Played: 4 Apr 49ers Quota Flighted Duane Fifer 990-6009 Posted: 4 Apr
John Post GROSS # 3, #4, #18 John Post NET # 1, # 3, # 4, # 14
Bob St. Clair GROSS # 6 John Coursey NET # 8
Dave Adler Sr. GROSS # 11, # 17 Dave Adler Sr. NET # 11, # 17
Ty Welsh GROSS # 13 Ty Welsh NET # 13
Jim Knutson GROSS # 16 Jim Knutson NET # 16
Played: 29 Mar Dell Urich Low Net Flighted Steve Tilden 245-8740 Posted: 29 Mar
Dave Adler Jr. GROSS # 3 Dave Vossler NET # 1
Dave Adler Jr. GROSS # 4 Dave Adler Jr. NET # 4, # 12
O.C. Wilson III GROSS # 6 John Coursey NET # 5
Dave Adler Jr. GROSS # 10 O.C. Wilson III NET # 6
Dave Adler Jr. GROSS # 12 Butch Swindle NET # 11
Craig Summers GROSS # 14 Toby McFarland NET # 15
Paul Quatraro Gross # 18 Paul Quatraro NET # 18
Played: 21 Mar Fred Enke LG/LN Flighted John Post 360-7037 Posted: 22 Mar
Dave Adler Sr. GROSS # 2 John Coursey NET # 4
John Philpot GROSS # 5 John Philpot NET # 5
Matt Nelson GROSS # 11 Terry Kirchoffner NET # 8
      Steve Tilden NET # 13
Played: 14 Mar AZ National Quota Flighted Ty Welsh 867-3680 Posted: 15 Mar
Dave Adler Jr. GROSS # 1, #5 Dave Adler Jr. NET # 5
Craig Summers GROSS # 6 John Royer NET # 18
Art Prouty GROSS # 8      
John Post GROSS # 12      
John Ferenchak GROSS # 16      
Played: 7 Mar Fred Enke LG/LN Flighted Duane Fifer 990-6009 Posted: 8 Mar
Ty Welsh GROSS # 1 Joe Tomak NET # 6
Dave Adler Sr. GROSS # 2 John Andrew NET # 10
John Andrew GROSS # 10 Ken Hyland NET # 12
Ken Hyland GROSS # 12 Raul Capati NET # 13
Raul Capati GROSS # 13 John Royer NET # 16
Played: 28 Feb Fred Enke 2-Man Blind BB John Post 360-7037 Posted: 3 Mar
Gene Mazza GROSS # 1 Gene Mazza NET # 1
Dave Adler Sr. GROSS # 2 Doug Keith NET # 8
Anthony Daniels GROSS # 4 Mike Capati NET # 10
Doug Keith GROSS # 8 Mike Capati NET # 15
Mike Capati GROSS # 10 Gene Mazza NET # 16
Played: 21 Feb Fred Enke Nassau Steve Tilden 245-8740 Posted: 22 Feb
Paul Quatraro GROSS # 2 Bong Capati NET # 1, # 10
Mike Capati GROSS # 8 Paul Quatraro NET # 2
Craig Summers GROSS # 14 Mike Capati NET # 8
      Craig Summers NET # 14
      Hollis West NET # 16
      Richard Dow NET # 18
Played: 15 Feb Silverbell Quota Flighted Ty Welsh 867-3680 Posted: 16 Feb
Ken Hyland GROSS # 1, # 11 Ken Hyland NET # 1, # 11
Toby McFarland GROSS # 3, # 16 John Royer NET # 10
John Royer GROSS # 10 Frank Runions NET # 12
Matt Nelson GROSS # 13 Ty Welsh NET # 17
Doug Keith GROSS # 18 Doug Keith NET # 18
Played: 7 Feb Fred Enke Low Net Flighted Duane Fifer 990-6009 Posted: 7 Feb
Bob St. Clair GROSS # 5 Justin Loveless NET # 2
Craig Summers GROSS # 8 Bob St. Clair NET # 5
John Royer GROSS # 10 Frank Runions NET # 6
Bob Dalton GROSS # 12 Craig Summers NET # 8
      John Royer NET # 10
      Rick Dow NET # 11
      Steve Tilden NET # 16
Played: 24 Jan Fred Enke Low Net John Post 360-7037 Posted: 25 Jan
Ken Hyland GROSS # 1 Rick Dow NET # 3, # 10
Bob Dalton GROSS # 3 John Andrew NET # 6
Bob Dalton GROSS # 4 Javier Taylor NET # 8
John Andrew GROSS # 6 Paul Quatraro NET # 9
Javier Taylor GROSS # 8 John Royer NET # 16
Paul Quatraro GROSS # 9 Sean Rickard NET # 18
Played: 17 Jan Dell Urich Nassau Ty Welsh 867-3680 Posted: 19 Jan
John Ferenchak GROSS # 4 John Ferenchak NET # 4
John Ferenchak GROSS # 6 Bob Dalton NET # 7
Bob Dalton GROSS # 7 Steve Tilden NET # 12
Steve Tilden GROSS # 12 Dave Adler Jr. NET # 14
Dave Adler Jr GROSS # 14 Hollis West NET # 17
Bob Dalton GROSS # 16      
Played: 10 Jan Fred Enke Low Net Flighted Duane Fifer 990-6009 Posted: 12 Jan
Bob Dalton GROSS # 1 Jeff Parfenchuck NET # 3
Jeff Parfenchuck GROSS # 3 Ty Welsh NET # 4
Ty Welsh GROSS # 4 Bob Payton NET # 6
Richard Dutcher GROSS # 7, # 17 Rik Biserchich NET # 11
Rik Biserchich GROSS # 11 Bill Brown NET # 12
Tom Flanagan GROSS # 12 Bob Payton NET # 15
Played: 4 Jan Fred Enke FredX LN 90% Duane Fifer 990-6009 Posted: 12 Jan
Dave Adler Sr. GROSS # 1 Duane Fifer NET # 6
Ty Welsh GROSS # 4 John Royer NET # 11
John Ferenchak GROSS # 10, # 17 Joe Riojas NET # 15
Joe Riojas GROSS # 18 John Ferenchak NET # 17
Played: 3 Jan Fred Enke Low-Net 90% Duane Fifer 990-6009 Posted: 12 Jan
Bob Dalton GROSS # 1 Steve Tilden NET # 4
Dave Adler Sr. GROSS # 5 Dave Adler Sr. NET # 5, # 18
Dave Adler Sr. GROSS # 15 Dave Adler Jr. NET # 9
Dave Adler Sr. GROSS # 18 Tom Owens NET # 11
      Bong Capati NET # 13